Říjen na fakultě strojní

10/ 9 2013

Odborné akce a oslavy založení VŠS -TUL.

Měsíc říjen bude naplněn akcemi oslavujícími založení Vysoké školy strojní v Liberci - TUL.

Od 1. října budeme na těchto stránkách vzpomínat a oslavovat.

 

1. října

Setkání zaměstnanců fakulty strojní - slavíme narozeniny naší fakulty.

 

2. října

Setkání se zástupci středních škol

Poděkování za spolupráci a za výchovu a vzdělávání našich potenciálních studentů.

 

7.-11. října
55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
I v letošním roce zveme všechny partnety a zájemce na expozici fakulty strojní. Ohlédnutí.

 

30. října

Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

 

31. října
Odborné sympozium Fakulty strojní TU v Liberci
Poděkování partnerům za spolupráci.