16. zasedání AS FS TUL

17/ 9 2013

Pozvánka na 25. září od 13.00 hodin.

16. zasedání Akademického senátu FS TUL
se uskuteční ve středu 25.9.2013 od 13.00 hodin v zasedací místnosti IC TUL.

Program
1. Vyhlášení volby děkana FS TUL pro funkční období 2014-2018
2. Harmonogram oslav 60. výročí vzniku FS
3. Různé