Fakulta strojní přijímá do 30. září 2013

19/ 9 2013

Uchazeče o studium na akademický rok 2013/14 do prvního ročníku bakalářského studijního programu B2301 Strojní inženýrství.

Sdělení ze dne 19. září 2013

 

Na základě rozhodnutí děkana Fakulty strojní TU v Liberci přijímá fakuta

přihlášky na akademický rok 2013/2014 pro uchazeče o studium do prvního ročníku

bakalářského studijního programu B2301 Strojní inženýrství

do 30.09.2013.

 

Info podá studijní oddělení.