Takoví jsme byli...

1/ 10 2013

Před šedesáti lety 1. října 1953 byla zahájena výuka na Vysoké škole strojní v Liberci.

 

Do prvního ročníku tehdy nastoupilo 254 studentů a 5 studentek.

 

Impulsem pro založení vysoké školy v Liberci byla poptávka po kvalifikovaných technicky vzdělaných absolventech. “V poválečném období se na Liberecku začala prosazovat, vedle textilního a sklářského průmyslu, orientace na automobilový průmysl, výrobu obráběcích strojů a na textilní strojírenství. S rozvojem průmyslu rostla potřeba kvalifikovaných pracovníků.....” (vybráno z Almanachu TUL 1953-2003).

 

Vznik vysoké školy v Liberci zmiňovalo již vládní usnesení z 27. února 1953. Oficiálně byla zřízena na základě výnosu MŠ čj. 80 973 ze dne 3. září 1953 a její založení bylo pak potvrzeno Vládním nařízením č. 98 ze dne 27. listopadu 1953 zákona č. 58 Sb.

 

Poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že se fakulta v dobré kondici dožila 60 let.

Střípky z historie fakulty

V roce 1958 vychází I. ročník STROJAŘE VIZ

Vybrali jsme pro Vás

 

Věčná tétata VIZ


Koleje

 

I tak - Imatrikulační akt....

 

Ženy radí mužům

 

Menza

 

Studentské Mumraje

 

MU-MU-MU-MUMRAJ-RAJ-RAJ

 

Vzpomínky pamětníka

Zrod a vývoj kateder fakulty strojní

Vybudováním vysoké školy v Liberci byl pověřen prof. Ing. Dr. techn. Josef Kožoušek, který do té doby působil na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Velmi náročného úkolu se ujal se sobě vlastní houževnatostí a dovedl pro myšlenku nadchnout jak nepříliš početnou skupinu prvních spolupracovníků, tak i další pracovníky, které mnohdy čistě osobním působením pro posílení liberecké školy postupně získával.

Sborník 15 let VŠS. 1968.

 

V prvním školním roce měla škola pouze šest kateder a učitelský sbor byl tvořen jedním profesorem, jedním docentem, šesti odbornými asistenty a jedenácti asistenty. Bylo nutné využít pomoci externích učitelů, zejména pracovníků ČVUT a University Karlovy, kteří nemalou měrou přispěli k formování školy.

Z ČVUT přišel fyzik Jan Tichý, na katedře matematiky působil Karel Havlíček a liberecký rodák František Nožička, oba z University Karlovy.

Almanach 50 let TUL. 2003.

 

V roce 1953 byla ustavena katedra všeobecného strojírenství, ketrá položila základ dalším katedrám.

Rodokmeny některých ze současných kateder Vám přinášíme.

 

Katedra strojírenské technologie, Katedra materiálu

 

Katedra obrábění a montáže, Katedra výrobních systémů


Katedra vozidel a motorů

 

Katedra částí a mechanismů strojů


Luboš Běhálek, Jaromír Gazda, Stanislav Beroun, Ludvík Prášil, I. a E. Lukášovy

Ohlédnutí

Když nám bylo 15 VIZ

 

Profil fakulty

 

Když nám bylo 30 VIZ

 

Profil fakulty

 

1995 - Už je to tady !


VŠST je historií


Když nám bylo 45 VIZ

 

Profil fakulty

 

Slovo děkana

 

Odborný profil

 

Ze života fakulty

 

Když nám bylo 54 VIZ

 

O čem to bylo

 

K čemu jsme dospěli

 

? Vzpomínáte VIZ

 

Jak jsme to viděli v roce 2007

 

Jak by měl vypadat ZAP a MAP

 

! Fakulta v roce 2020

Fakulta strojní si v měsíci říjnu připomene výročí několika akcemi

1. října

DNES - Setkání zaměstnanců fakulty strojní - slavíme narozeniny naší fakulty

Takoví jsme byli.....

 

2. října

Setkání se zástupci středních škol

Poděkování za spolupráci a za výchovu a vzdělávání našich potenciálních studentů.

 

7.-11. října
55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
I v letošním roce zveme všechny partnety a zájemce na expozici fakulty strojní.

 

30. října

Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

 

31. října
Odborné sympozium Fakulty strojní TU v Liberci
Poděkování partnerům za spolupráci.

 

V průběhu října Vám budeme každý den na webových stránkách fakulty strojní přinášet zajímavosti a střípky z historie naší fakulty.