17. zasedání AS FS TUL

11/ 11 2013

Pozvánka na 20. listopad od 13.00 hodin.

17. zasedání Akademického senátu FS TUL
se uskuteční ve středu 20.11.2013 od 13.00 hodin v zasedací místnosti IC TUL.

Program
1. Návrh úprav směrnice pro stanovení výkonu kateder

2. Kandidáti na děkana FS TUL pro funkční období 2014-2018

3. Různé