Prohlášení Akademického senátu FS TUL

5/ 12 2013

Ve věci volby kandidáta na funkci děkana.

Akademický senát Fakulty strojní TU v Liberci se distancuje od webových stránek a způsobu vedení diskuse ve věci volby kandidáta na funkci děkana Fakulty strojní, umístěných mimo oficiální webový portál TUL.

 

Akademický senát FS TU v Liberci důrazně odmítá informace ve věci zpochybnění nezávislosti volby kandidáta na funkci děkana a zároveň upozorňuje na řadu dezinformací a lží, uveřejněných na těchto stránkách.

 

Prohlášení