prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

18/ 12 2013

Zvolen kandidátem na děkana na období 2014-2018.

Dne 18. prosince proběhla na zasedání Akademického senátu FS TUL volba kandiáta na děkana fakulty strojní na období 2014-2018.

 

Od 1. února 2014 se ujme funkce prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, poté, co bude jmenován rektorem TUL.

 

Poděkování zaslouží všichni tři kandidáti - doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld a doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

 

Prof. Petru Lenfeldovi přejeme hodně sil!

 

Bezprostředně z volby na T-UNI