Vyhlášen Fond mobilit TUL

21/ 2 2014

Termín pro předložení žádostí - 14. březen 2014.

Cílem Fondu mobilit je podpořit studijní a odborné pobyty studentů univerzity a rovněž mezinárodní mobilitu akademických a vědeckých pracovníků.

Priority jsou stanoveny dle Směrnice rektora č. 2/2013:
1. Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty TUL v prezenční formě studia doktorského studijního programu.
2. Stáž v zahraničí, v délce minimálně 1 měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL.
3. Studium na zahraniční univerzitě, v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia magisterského studijního programu TUL pouze v případě, že pracoviště nemá DSP a pobyt je spojen s prací na diplomové práci.
4. Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5. Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení, příp. řízení ke jmenování profesorem.
6. Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem.
7. Účast studentů DSP a mladých vědeckých pracovníků na letní škole konané v zahraničí.

 

Formuláře pro studenty

 

Formuláře pro zaměstnance