Vyhlášení voleb do AS FS TUL a AS TUL

14/ 3 2014

Pro funkční období 2014-2017.

Volby do Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci
pro funkční období od 1.7.2014 do 30.6.2017

 

Volby do Akademického senátu TU v Liberci (volební okrsek Fakulta strojní)
pro funkční období od 1.6.2014 do 31.5.2017

 

Vyhlášení voleb do AS FS TUL

 

Vyhlášení voleb do AS TUL