Vyhlášení nabídkového řízení

19/ 3 2014

Individuální růst a karierní rozvoj mladých akademiků FS TUL.

Děkan Fakulty strojní TU v Liberci vyhlašuje nabídkové řízení na 1-3 měsíční pobyty akademických pracovníků fakulty strojní na zahraničních institucích.

 

Pobyty budou hrazeny z projektu Institucionálního rozvojového plánu TUL

Individuální růst a karierní rozvoj mladých akademiků

 

Nabídky strukturované dle pokynů je třeba doručit na děkanát do 30. března 2014.

 

Podmínky a pokyny

 

Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014