Termín promocí absolventů naší fakulty

9/ 4 2014

1. červenec 2014.

Pozvánky a harmonogram budou zveřejněny a zasílány na konci května.