6. ročník SVOČ na TUL vyhlášen

9/ 4 2014

Proběhne 28. května 2014.

Cílem soutěže je finanční podpora studentů, kteří mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost, a motivace k dalšímu působení v této oblasti.

 

Šestý ročník soutěže se uskuteční 28. května 2014

v Institutu průmyslového inženýrství (Hotel v Klášterní).

 

Autoři nejlepších prací v každé sekci obdrží finanční odměnu.

V roce 2014 se soutěž SVOČ bude realizovat ve čtyrech sekcích:

  • Bakaláři - Textil
  • Bakaláři - Strojírenství
  • Textil
  • Strojírenství

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na TUL. Nepřipouští se práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ. Autorům nejlepších prací v každé sekci bude poskytnuta odměna.

 

Podrobnosti a podmínky