Fakulta strojní otvírá nový obor

24/ 4 2014

Aplikovaná mechanika - pětiletý magisterský obor.

Aplikovaná mechanika

nově akreditovaný obor pětiletého magisterského studijního programu M2301 Strojní inženýrství.

 

Výuka v tomto programu bude zahájena v akademickém roce 2014/2015.

Studenti mohou nastoupit do prvního ročníku po absolvování střední školy zakončené maturitou. Studium je také otevřeno všem zájemcům z řad studentů fakulty strojní v bakalářském nebo navazujícím magisterském studiu.

 

Podmínky přijetí ke studiu

Úplné střední vzdělání zakončené maturitou, resp. odpovídající vzdělání zahraniční a úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a fyziky.

 

Podrobnosti stanoví předpis „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu M2301“.

 

Upoutávka