Volby do senátů FS a TUL

25/ 4 2014

V pondělí a úterý 28.-29. dubna 2014.

Volby do Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci pro funkční období

od 1.7.2014 do 30.6.2017

 

Volby do Akademického senátu TU v Liberci - volební okrsek Fakulta strojní TU v Liberci pro funkční období

od 1.6.2014 do 31.5.2017

 

Seznam kandidátů do AS FS TUL a AS TUL - komora zástupců akademických senátů

Seznam kandidátů do AS FS TUL a AS TUL - komora zástupců studentů

 

Kdy: 28.-29. března 2014

Kde: menza Husova

V kolik: 10.00-12.00 hodin