Přihlášky na výjezdy v rámci programu CEEPUS

3/ 6 2014

Pro zimní semestr 2014/2015 - termín do 15.6.2014.

Přihlášky mohou podávat studenti řádného denního studia a pedagogové FS TUL.

 

Fakulta strojní je účastníkem sítě CIII-RS-0304-07-1415 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market.

Seznam FS TUL partnerů je k dispozci na http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

Síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis FS TUL sítě.

Konkrétní informace pro stipendisty-zájemce o účast v programu CEEPUS v rámci FS TUL sítě

včetně postupu přihlášení je k dispozici na:
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

V rámci FS TUL sítě CIII-RS-0304-07-1415 nám byly pro akademický rok 2014/2015 schváleny

výjezdy 3 studentů a 2 pedagogů na následující univerzity:

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology - 1x krátkodobý měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů).

Politehnica" University of Bucharest, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Department of Machine Elements and Tribology -
1x krátkodobý měsíční pobyt pro studenta (využíváno především pro studenty doktorských studijních programů) a 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt se může uskutečnit v kratší délce, minimum 5 pracovních dní).

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of mechanical Engineering, Institute of Transport Technology and Designing - 1x krátkodobý měsíční pobyt pro studenta (využíváno především pro studenty doktorských studijních programů) a 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt se může uskutečnit v kratší délce, minimum 5 pracovních dní).

Důležité upozornění
Je možné podat přihlášku i na ostatní univerzity v rámci naší sítě, které nejsou uvedeny v našich schválených výjezdech. Tuto mobilitu nazýváme jako tzv. "above quota" a záleží na vyjádření hostitelské Národní kanceláře, zda mají k dispozici volné měsíce, resp. finance na pobyt stipendisty, či dojde k zamítnutí žádosti o mobilitu.
Dle aktuální informace naší národní kanceláře však tyto žádosti končí často zamítnutím.
Zároveň však doporučují, aby Ti, kteří mají důvod k mobilitě do země, pro kterou v našem plánu není volný měsíc, aby se před podáním žádosti poptali u zahraniční kanceláře zodpovědné za přidělení stipendia a následně informovali o případném kladném příslibu naší národní kancelář. Takováto žádost bude ihned postoupena zahraniční straně k dalšímu schvalování. Rovněž doporučují zkontaktovat zahraniční univerzitu, která může poté u své národní kanceláře intervenovat ve prospěch žadatele.

Další možností pro výjezd na jinou než schválenou univerzitu v rámci i mimo rámec naší sítě je přihlášení se jako tzv. "freemover".

Přihlášky se v tomto případě podávají do 30. 11., a to pouze na LS 2013/2014. V těchto případech je naděje na schválení mobilit do univerzit, které nejsou uvedeny v našem plánu, daleko vyšší.