Kooperativní vzdělávání

4/ 6 2014

Kanadská mise na FS dne 11. června.

Pod záštitou kanadského velvyslance v ČR, za účasti zástupců MŠMT, MZV, MPO, zástupců vybraných průmyslových firem a zástupců FS TUL a ČVUT proběhne 9. června v Praze seminář na téma kooperativního vzdělávání. Fakultu strojní bude zastupovat děkan prof. Petr Lenfeld a poděkan doc. Karel Fraňa. Kanadská mise bude pokračovat 11. června na FS TUL.

Info