Nový impuls pro VaV

23/ 6 2014

Novela Zákona o daních z příjmů - od 1. ledna 2014.