Zápisy studentů 1. ročníků

27/ 8 2014

Harmonogram zápisů.

Harmonogram pro zápis studentů 1. ročníků

 

Termín bakalářské studium P,K navaz. magisterské studium P,K doktorské sdudium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 09. 2014 prezenční (1. termín) - v posluchárně E9 od 9.00 hod.

03. 09. 2014 prezenční (1. termín) - v E9 od 9.00 hod.

04. 09. 2014 kombinované - v E9 od 9.00 hod.

11. 09. 2014 prezenční + kombinované - v A11 od 9.00 hod.

12. 09. 2014 prezenční - v A11 od 9.00 hod.

12.09.2014 kombinované - v A11 od 12.30 hod.

do 31.10.2014 prezenční + kombinované na studijním oddělení

 

Vyhláška o zápisu ke studiu ve studijním roce 2014/2015