Naši akademici zabodovali

4/ 9 2014

Kompozity s bioplnivy - úspěšný projekt!

TA ČR hodnotí náš projekt - celý článek

 

Fakulta strojní úspěšně ukončila VaV projekt:

 

VÝZKUM UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ A APLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ S PŘÍRODNÍMI PLNIVY A NANOPLNIVY NA BÁZI SYNTETICKÝCH A PLA MATRIC

 

Poskytovatel: TA ČR

Program/projekt: ALFA / TA01010946

Řešitel: TUL, Fakulta strojní, katedra strojírenské technologie

Další účastník: MAGNA Exteriors&Interiors Bohemia Liberec

Doba řešení: 2011-2013

 

Více o projektu na: http://www.ksp.tul.cz/TACR/