MV ČR vyhlašuje veřejnou soutěž ve VaV

27/ 11 2014

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2010-2015.