Fond mobilit TUL na rok 2015 vyhlášen

19/ 3 2015

Termín podání přihlášek 9. duben 2015.

Podporované mobility pro rok 2015:
1) Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.

2) Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL

(věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené).
3) Studium na zahraniční univerzitě v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě

studia magisterského studijního programu pouze v případě, že fakulta/ústav nemá DSP

a pobyt je spojen s prací na diplomové práci.
4) Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků TUL na mezinárodní studijní

nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5) Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení,

příp. k řízení ke jmenování profesorem.
6) Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné

pracovníky TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním

subjektem.
7) Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.

Nové:
8) Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce max. jeden měsíc měsíc za účelem:
a) rozvoje vědecké a výzkumné spolupráce (příprava mezinárodních projektů, společných publikací)
b) přednášková činnost
c) příprava společných studijních programů.

 

Informace pro podání


Směrnice a formuláře přihlášek pro studenty:
http://www.tul.cz/studenti/erasmus/fond-mobility-tul_424

Směrnice a formuláře přihlášek pro zaměstnance:
http://www.tul.cz/zamestnanci/zahranicni-staze/fond-mobility-tul_425