Děkanské volno na setkání akademické obce

31/ 3 2015

Dne 8. dubna v době 14.20-15.55 hodin.