Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

10/ 4 2015

Sympozium ve dnech 28. - 29. května.

8. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

 

Kde: tradičně na Sychrově

Kdy: ve dnech 28. - 29. května 2015

 

Hlavním tématem letošního sympozia jsou začínající vědecko–výzkumní pracovníci a jejich perspektivy v kontextu aktuálního vývoje Evropského výzkumného a inovačního prostoru. Již tradičně jsme připravili zajímavé přednášky k danému tématu, které budou doplněny odbornými příspěvky účastníků.

 

Sympozium má za cíl především vytvořit prostor pro odbornou diskusi a navázání spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Srdečně proto zveme také všechny odborníky, kteří chystají nové projekty v připravovaných výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Další informace o akci a možnostech prezentace Vašich případných aktivit z oblasti rozvoje lidských zdrojů naleznete v přiložené pozvánce nebo na webu www.sympoziumsychrov.cz.

 

Dotazy na: itc@vuts.cz