Vyhlášené soutěže

15/ 4 2015

Pro studenty.

SVOČ na TUL

7. ročník soutěže ve STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI vyhlášen.

Uskuteční se 3. června 2015.

Registrace do 20. května 2015.


Propojený svět

Propojte svět technologií a umění!

Přijímání návrhů do 30. září 2015.

 

ENVIROS - Studentská soutěž za rok 2014

Soutěž je zaměřena na oblast šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí.

Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly konzultovány v období od 1.1.2014 do 30.9.2015.

Uzávěrka přihlášek do 2. října 2015.