Studijní pobyty do Kanady

20/ 5 2015

Termín podání 15. června 2015.

Vyhlášeného výběrového řízení na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou instituci do Kanady.
Jedná se o nabídku pro 2-3 studenty 3. ročníků bakalářského studijního programu

v akademickém roce 2015/2016.

 

Termín pro podání přihlášek: 15. června 2015

 

Vyhlášení a podmínky