2. kolo Fondu mobilit TUL na 2015

20/ 5 2015

Vyhlášeno - termín podání 29. května 2015.

Druhé kolo FOM je vyhlášeno za stejných podmínek jako kolo první kolo.

 

Podporované mobility pro rok 2015:
1/ Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě DSP.
2/ Stáž v zahraničí v délce minimálně 1 měsíc, pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL (věk maximálně 35 let + délka mateřské a rodičovské dovolené).
3/ Studium na zahraniční univerzitě v délce minimálně 1 měsíc, pro studenty v prezenční formě studia magisterského studijního programu pouze v případě, že fakulta/ústav nemá DSP a pobyt je spojen s prací na diplomové práci.
4/ Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků TUL na mezinárodní studijní nebo odborné akci v zahraničí, výhradně s prezentací vlastních výsledků výzkumu.
5/ Tvůrčí pobyt pro akademické pracovníky, který prokazatelně směřuje k završení habilitačního řízení, příp. k řízení ke jmenování profesorem.
6/ Krátkodobý vědecký nebo výzkumný pobyt v zahraničí, a to zejména pro mladé vědeckovýzkumné pracovníky TUL, zvláště pak v rámci přípravy společného projektu s prestižním zahraničním subjektem.
7/ Účast studentů DSP a mladých vědeckovýzkumných pracovníků na letní škole konané v zahraničí.
NOVĚ:
8/ Krátkodobý pobyt zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků a studentů DSP na TUL v délce max. jeden měsíc měsíc za účelem:
a) Rozvoje vědecké a výzkumné spolupráce (příprava mezinárodních projektů, společných publikací).
b) Přednášková činnost.
c) Příprava společných studijních programů.


Příslušná směrnice rektora č. 2/2013 a formuláře přihlášek pro studenty a zaměstnance na odkazech:

 

Směrnice a formuláře přihlášek pro studenty
Směrnice a formuláře přihlášek pro zaměstnance