Program CEEPUS na AR 2015/2016

29/ 5 2015

Termín podání 15. června a 31. října 2015.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2015/2016 v rámci sítě CIII-RO-0013:

 

  • TU of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty, Dept. of Manufacturing Engineering - 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt se může uskutečnit v kratší délce, minimum 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin).
  • College of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou  využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní).
  • University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 2x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt se může uskutečnit v kratší délce, minimum 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin.
  • "Politechnika" University of Bucharest, Faculty of Engineering and Management of Technological Systems, Dept. of Production Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní).

Termín pro přihlášení na výjezdy v ZS 2015/2016: 15. červen 2015
Termín pro přihlášení na výjezdy v LS 2015/2016: 31. říjen 2015

Přihlášky mohou podávat studenti řádného denního studia a pedagogové.

Konkrétní informace o účasti v programu CEEPUS v rámci naší sítě a konkrétní postup přihlášení uveden na: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

 

Více o podmínkách na FS TUL