AVÍZO

13/ 6 2015

Očekávané VaV výzvy!

Inovační vouchery Libereckého kraje

  • Materiál k IV je nyní projednáván Radou a Zastupitelstvem LK.
  • Pokud Zastupitelstvo LK dne 23. června 2015 schválí znění připravovaného programu, bude dne 24. června 2015 zveřejněno na www.
  • Žádosti by měly být přijímány v období 25.7.2015 - 15.9.2015.

TRIO program podpory průmyslového výzkumu

OP PIK - Program Aplikace

  • Předběžná info pro žadatele.
  • Probíhá technické řešení systému pro administraci MS 2014+.
  • Po vyřešení problému bude spuštěno - řádově v týdnech.

Program DELTA

Program EPSILON
  • 2. veřejná soutěž.
  • Předpoklad vyhlášení v polovině roku 2016.