Zasedání Akademického senátu TUL

4/ 9 2015

V úterý 8. září - projednání DZ TUL 2016-2020.

Zasedání Akademického senátu TUL

Kdy: v úterý 8. září
V kolik: od 9.00 hodin
Kde: v zasedací místnosti IC

 

Na programu je mimo jiné Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Technické univerzity v Liberci na období 2016–2020.
Zasedání senátu je veřejné.