Pozvánka na 6. zasedání AS FS TUL.

8/ 9 2015

Dne 15. září od 13:00 hodin v IC TUL.

Pozvánka

 

Program:

1. Stipendijní řád
2. Stipendijní fond
3. Přijímací řízení na akad. rok 2016/2017
4. Disciplinární řád
5. Různé