Mezinárodní soutěž Brűckenbauwettbewerb.

15/ 9 2015

Děkan FS TUL vyhlašuje stipendium a odměnu za účast.

Účast studentského týmu z FS TUL v mezinárodní soutěži „Brűckenbauwettbewerb

Děkan FS vyhlašuje odměnu formou stipendia za účast a reprezentaci Fakulty strojní TUL
v mezinárodní soutěži studentských týmů, která se bude konat dne 18. až 19. listopadu 2015
na BTU Senftensberg-Cottbus.

 

Studentům FS TUL budou uhrazeny náklady za ubytování a cestovní náklady formou mimořádného stipendia za reprezentaci FS TUL.

 

V případě významného úspěchu v soutěži udělí děkan další stipendium celému týmu v následující výši:

1. místo: 18 000 Kč

2. místo: 12 000 Kč

3. místo:   9 000 Kč

Toto stipendium bude vyplaceno rovnoměrně každému členu týmu odpovídajícím podílem.


Vyhlášení

 

Ohlédnutí za minulými ročníky