Zasedání Akademického senátu TUL

12/ 10 2015

V úterý den 13. října od 9.00 v IC.