Vyhlášené a očekávané výzvy

27/ 10 2015

Vybráno pro potřeby FS TUL.

VaV VÝZVY


MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015-2020 (BV III/1-VS)

 • Zahájení soutěžní lhůty: 22. října 2015
 • Ukončení soutěžní lhůty: 16. prosince 2015
 • Podrobnosti

 

TAČR - GAMA - podpora komercializace výsledků

 • Vnitřní výzva TUL.
 • Termín podání: 15. listopad 2015
 • Podrobnosti


TRIO program podpory průmyslového výzkumu


H2020

 • Schválen nový pracovní program pro období 2016-2017.
 • Podrobnosti
 • Připravujeme informační schůzku pro zájemce z FS TUL: koncem listopadu 2015


OPERAČNÍ PROGRAMY


OP PIK

 • Od 1. prosince 2015 bude otevřen portál pro vkládání plných žádostí.


OP VVV

 • Výzva č. 02_15_003: Podpora excelentních výzkumných týmů
 • Ukončení příjmu žádostí:  8. ledna 2016
 • Podrobnosti


OP VVV - Záměr MŠMT vyhlásit výzvy pro vysoké školy


VaV  POBYTY a STÁŽE


DAAD - stipendijní programy pro Českou republiku


MŠMT- stipendijní pobyty v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv

 

Stipendijní pobyty v České republice v akademickém roce 2016/2017

 • Pro studenty či absolventy vysokých škol a doktorandy na českých univerzitách.
 • Podrobnosti

 

Program Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum na podporu spolupráce se zeměmi EU 13

 • Obsahem programu je zajištění stáže pracovníka výzkumné organizace či univerzity EU 13 v některém z německých prestižních výzkumných ústavů.
 • Připravovaný program.
 • První, pilotní výzva, bude otevřena v listopadu. Termín pro podání žádostí se očekává koncem února.
 • Podrobnosti

POLONEZ
 • Přijímání výzkumných pracovníků doktorské a postdoktorální úrovně na polské výzkumné instituce. Stipendijní pobyt potrvá 12 až 24 měsíců.
 • Uzávěrka přihlášek: 15. prosince 2015
 • Podrobnosti

 

Program vlámské organizace na podporu výzkumných pobytů v rámci akcí M.C.Sklodowská

 • Program PEGASUS nabízí začínajícím výzkumníkům příležitosti k posílení kariéry.
 • Uzávěrka přihlášek první výzvy: 1. února 2016
 • Podrobnosti