Světový den boje proti AIDS

25/ 11 2015

Seminář na téma HIV/AIDS 1. prosince na TUL.

Besedu povede HIV pozitivní lektor

Pořádá Ústav zdravotnických studií ve spolupráci s Českou společností AIDS.

 

Kdy: 1. prosince 2015

Kde: univerzitní aula v G

V kolik: od 8:50 hodin

 

Osvětová tramvaj