ERASMUS+ na 2016/2017 vyhlášen

2/ 12 2015

Vyhlášeno VR - termín do 10. ledna 2016.

Děkan FS TUL vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů, pedagogů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017.

 

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2016/2017, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Erasmu se kromě studentů a akademiků mohou zúčastnit rovněž ostatní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení v souladu se svým pracovním zaměřením na jakékoliv partnerské zahraniční univerzitě, s kterou je uzavřena pro tyto typy výjezdu meziinstitucionální smlouva.


Vyhlášení, kriteria výběru, pokyny

 

Seznam partnerských univerzit

Formuláře