GA ČR

18/ 1 2016

Vyhlášeny LA granty.

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“).

 

Na základě předběžné dohody bude v soutěži vyhlášené v roce 2016 s počátkem řešení projektů v roce 2017 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté.

Počátek lhůty pro podávání návrhů: 14. leden 2016
Konec lhůty pro podávání návrhů projektů: 18. březen 2016.

 

Podrobnosti, formuláře