Zasedání AS TUL

1/ 3 2016

Dne 8. března od 9.00 hodin v IC.

Program jednání:

1. Kontrola zápisu ze zasedání

2. Návrh rozpočtu TUL pro rok 2016

3. Změna Studijního a zkušebního řádu TUL

4. Poplatky za studium

Různé