Fond mobilit na TUL vyhlášen

4/ 4 2016

Termín podání – 25. dubna 2016.

Fond mobilit TUL pro rok 2016 vyhlášen

Uzávěrka pro podávání žádostí: 25. dubna 2016

 

Formuláře žádostí + Směrnici rektora č. 2/2013 naleznete na intranetu TUL:

Žádost studenti PhD:
INTRANET STUDENTI-> LEGISLATIVA-> FOND MOBILIT TUL-> ŽÁDOST O CESTOVNÍ GRANT

Žádost zaměstnanci TUL:
INTRANET ZAMĚSTNANCI-> ZAMĚSTNANCI-> FOND MOBILIT-> ŽÁDOST O CESTOVNÍ GRANT

Žádost příjezd zahraničního odborníka:
INTRANET ZAMĚSTNANCI-> ZAMĚSTNANCI-> FOND MOBILIT-> ŽÁDOST O CESTOVNÍ GRANT (příjezdový)


Pokyny pro odevzdání žádostí:

  • Vyplněné žádosti se všemi požadovanými přílohami – originál + 1 kompletní kopie.
  • Odevzdávat na Oddělení pro vědu a výzkum, budova IC, 7. patro: Mgr. Eva Hronešová
  • Do žádosti o finanční příspěvek na mezinárodní konferenci uveďte webovou stránku dané konference.
  • Nezapomeňte na podpis děkana fakulty.