Zasedání AS TUL

15/ 5 2016

Dne 17. května od 9:00 hod. v IC TUL.

Program jednání

1. Zápisy ze zasedání dne 8. 3. 2016 a 27. 4. 2016 a z elektronického hlasování dne 13. 4. 2016

2. Návrh na zřízení Fakulty zdravotnických studií TUL a souvisejících vnitřních předpisů

3. Návrh na změnu Vnitřního mzdového předpisu TUL

4. Návrh na změnu Pracovního řádu TUL

5. Návrh na změnu Statutu TUL

6. Návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu TUL

7. Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS TUL

8. Návrh na změnu Disciplinárního řádu pro studenty TUL

9. Návrh směrnice rektora - Organizace studia v DSP akreditovaném na TUL

10. Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2015

Různé