Studijní pobyt v Kanadě

31/ 5 2016

Vyhlašuje Fakulta strojní TU v Liberci.

Vyhlášeného výběrového řízení na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou instituci do Kanady
Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning v Kitchener, Ontario

 

Jedná se o nabídku pro 1 studenta 3. ročníků bakalářského studijního programu
v akademickém roce 2016/2017.

 

Termín pro podání přihlášek: 30. červen 2016

 

Vyhlášení, podmínky, požadavky