Vysoká škola strojní a textilní

Již od roku 1954 probíhala v Liberci aktivní vědecká a výzkumná práce v textilním oboru. Výchovu odborníků pro textilní průmysl kromě liberecké Vysoké školy strojní zajišťovaly také strojní fakulty v Praze, Brně i Bratislavě. Významné bylo zejména pracoviště v Brně, kde byla také textilní katedra. Když začala brněnská technika směřovat k přeměně ve školu vojenskou, nebyl zde pro textilní obor prostor. Přitom bylo zřejmé, že rozvoj textilního a oděvního průmyslu vyžaduje odborníky se specializovaným vzděláním.

 

Liberecké zázemí i podpora tehdejšího ministerstva spotřebního průmyslu v čele s ministryní Machačovou-Dostálovou přispěly k rozhodnutí zřídit v Liberci samostatnou textilní fakultu. Vládním nařízením č. 120/60 Sb. ze dne 5.9.1960 byla škola rozdělena na dvě fakulty. Název Vysoká škola strojní byl změněn na Vysoká škola strojní a textilní, ve zkratce VŠST. Prvním děkanem fakulty strojní se stal Prof. Jiří Mayer, prvním děkanem fakulty textilní prof. Simon. Zřízením textilní fakulty se liberecká vysoká škola stala jediným specializovaným ústavem, který poskytoval inženýrské textilní vzdělání v celém Československu. V dalších desetiletích zde také studoval významný počet studentů a studentek ze Slovenska.

 

Dosavadní rektor Josef Kožoušek opustil Liberec a odešel na ČVUT do Prahy, kde se stal pak brzy rektorem. Druhým rektorem liberecké vysoké školy se stal v roce 1961 docent Vojtěch Dráb.

 

Prameny:

Melanová Miloslava. Idea vysokoškolského vzdělávání v Liberci před rokem 1945. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003. Liberec 2003.

Golka Petr, Vild Jaroslav. 50 let – Technická univerzita v Liberci 1953-2003, Liberec 2003.