Kalendář

Zahájení výuky v zimním semestru
2. 10. 2017

AR 2017/2018

Zasedání AS TUL
10. 10. 2017

Zápis ze zasedání dne 30. 6. 2017. Informace o jmenování tajemnice AS TUL. Návrh tabulek mzdových tarifů skupiny A, B, C, D. Plán realizace strategického záměru TUL pro rok 2018...
Volba kandidáta na rektora TUL
24. 10. 2017

Na zasedání AS TUL.