Kalendář

18/ 11 2020

Zasedání AS FS FS TUL

Program: 1. Projednání programu zasedání. 2. Zápis z 1. zasední. 3. Výsledek 1. hlasování per rollam. 4. Schválení návrhu jednacího řádu VR FS TUL. 5. Schválení návrhu úpravy ...

24/ 11 2020

Zasedání AS TUL

Program: 1. Zápis ze zasedání AS TUL ze dne 10.11.2020 2. Schválení výše příspěvku v rámci IP TUL na rok 2021 3. Schválení Vnitřního mzdového předpisu TUL 4. Revokace usnesení do...