8. zasedání AS FS TUL - 6. 6. 2018

6/ 6 2018

Začátek akce: 13:00
Místo: zasedací místnost v IC TUL

Program