Zasedání AS FS TUL - 3. 4. 2019

3/ 4 2019

Začátek akce: 13:00
Místo: zasedací místnost v CxI, 2. patro

Program