Zasedání AS TUL - 9. 6. 2020

9/ 6 2020

Začátek akce: 09:00
Místo: zasedací místnost v IC TUL

Program:
Zápis ze zasedání AS TUL dne 28.4.20202.

Volby do AS TUL pro období 2020-2023.

Jednací řád AS FUA TUL4.

Statut FUA TUL.Volební řád AS FUA TUL.
Návrh tvorby a užití FRIMu TUL pro rok 2020.

Výroční zpráva o činnosti TUL za rok 2019.
Výroční zpráva o hospodaření TUL za rok 2019.