Kalendář

CroBoPlast
6. 12. 2017

T-Fórum 2017
6. 12. 2017

Prezentace WH Zwickau University
11. 12. 2017

Westsächsische Hochschule Zwickau University je spřátelenou institucí s Fakultou strojní TU v Liberci.

Slavnostní zasedání VR TUL
11. 12. 2017

Pozvánka

Zasedání AS TUL
12. 12. 2017

Program bude upřesněn.

Den otevřených dveří na FS TUL
13. 12. 2017

Program bude upřesněn

Zasedání Akademického senátu FS TUL
13. 12. 2017

Volba kandidáta na děkana.