COST

16/ 8 2016

Procedura vstupu - termín!

Vzhledem k předpokládanému datu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

INTER-EXCELLENCE, podprogramu  INTER-COST (LTC).

 

MŠMT stanovuje nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST - dne 15. září 2016.

 

Vnitrostátní procedura vstupu do COST uveřejněná na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickem-vyzkumu elektronickou poštou na adresu josef.janda@msmt.cz nejpozději do 9. září 2016 do 23:00 hodin. Budou-li příslušné dokumenty zaslány po tomto termínu, nebude pro žadatele možná účast ve veřejné soutěži.