INTER EXCELLENCE

24/ 8 2016

Vyhlášeny nové výzvy!

Byly vyhlášeny další tři výzvy v rámci Programu MŠMT - VES17 - INTER EXCELLENCE.

INTER-TRANSFER

Zaměřený na podpotu českých vědců na mezinárodních projektech VaV prostřednictvím podpory zapojení do špičkových mezinárodních týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací.

INTER-INFORM

Zaměřený na podporu budování a udržitelnosti info sítí a služeb ve VaV.

INTER-VECTOR

Zaměřená na posílení aktivního zastoupení českých výzkumníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizacích mezinárodních charakteru zabývajících se výzkumem.