INTER-ACTION a COST

16/ 9 2016

Vyhlášeny výzvy!

Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION

Ke dni 15. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA17) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se


se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je ke dni 31. října 2016.


Dokumenty ke stažení


Program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST

Ke dni 15. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTAUSA17)

 

pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Uzávěrka soutěžní lhůty je ke dni 31. října 2016.


Dokumenty ke stažení